Đăng nhập để xem trạng thái đường truyền (PingPlotter Web Interface http://monitor-link.hcmc.qtsc.com.vn:7474)
Đăng nhập để xem băng thông (PRTG Traffic Grapher https://bwhcmc.qtsc.com.vn)
Đăng nhập để xem mô hình mạng (Orion Network Performance Monitor https://topohcmc.qtsc.com.vn)
Đăng nhập để xem tài nguyên máy chủ server (PRTG Traffic Grapher https://prtg.qtsc.com.vn)
Đăng nhập để xem dịch vụ máy chủ (PRTG Traffic Grapher https://prtg.qtsc.com.vn)
  Nhấp vào đây để tải về Hướng dẫn kết nối anyconnect VPN
  Nhấp vào đây để tải về phần mềm kết nối VPN
  Nhấp vào đây để tải về phần mềm Ping Plotter Pro
  Nhấp vào đây để tải về phần mềm Sitrad
  Nhấp vào đây để tải về phần mềm Offices Scan Offline
  Nhấp vào đây để tải về phần mềm Check_Point_SmartConsole
  Nhấp vào đây để tải về phần mềm Trend Micro Deep Security 10 Agent.rar
Nhà trạm viễn thông - Công ty phát triển CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp , Quận 12, TPHCM.
Điện thoại: (84-08) 3715.8888 , Email: vienthong@qtsc.com.vn