Đăng nhập để xem trạng thái đường truyền (PingPlotter Web Interface http://monitor-link.hcmc.qtsc.com.vn:7474)
Đăng nhập để xem băng thông (PRTG Traffic Grapher http://monitor-bw.hcmc.qtsc.com.vn)
Đăng nhập để xem mô hình mạng (Orion Network Performance Monitor http://topo.hcmc.qtsc.com.vn:8787)
Đăng nhập để xem trạng thái server (PRTG Traffic Grapher http://monitor.qtsc.com.vn)
  Nhấp vào đây để tải về phần mềm kết nối VPN
  Nhấp vào đây để tải về phần mềm Ping Plotter Pro
  Nhấp vào đây để tải về phần mềm Sitrad
  Nhấp vào đây để tải về phần mềm Offices Scan Offline
Nhà trạm viễn thông - Công ty phát triển CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp , Quận 12, TPHCM.
Điện thoại: (84-08) 3715.8888 , Email: vienthong@qtsc.com.vn