Đăng nhập để xem trạng thái đường truyền (PingPlotter Web Interface http://monitor-link.hcmc.qtsc.com.vn:7474)
Đăng nhập để xem băng thông (PRTG Traffic Grapher http://monitor-bw.hcmc.qtsc.com.vn)
Đăng nhập để xem mô hình mạng (Orion Network Performance Monitor http://topo.hcmc.qtsc.com.vn:8787)
Đăng nhập để xem trạng thái server (PRTG Traffic Grapher https://monitor-srv.hcmc.qtsc.com.vn)
  Nhấp vào đây để tải về phần mềm kết nối VPN
  Nhấp vào đây để tải về phần mềm Ping Plotter Pro
Nhà trạm viễn thông - Công ty phát triển CVPM Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp , Quận 12, TPHCM.
Điện thoại: (84-08) 7155988, Email: pvt@quangtrungsoft.com.vn